knlogo
Pomiędzy

25 lat istnienia Kolegium Nauczycielskiego to ponad 9 000 dni wypełnionych nauką, poszukiwaniem, odkrywaniem, radością, czasem smutkiem, przyjaźniami, zwycięstwami, czasem porażką...

25 lat Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu to 3785 Słuchaczy trybu dziennego i 2471 Słuchaczy trybu zaocznego, to 384 Wykładowców i Pracowników księgowości, administracji i obsługi.

To lata, które doskonale wpisały się w prawie stuletnią historię zakładu kształcenia nauczycieli, poczynając od Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego pod kierownictwem dr Stefanii Kuropatwińskiej. To ludzie podtrzymujący dobre tradycje nauczania i Ci, kończący naukę, doskonale przygotowani do zawodu nowi praktycy.    

To imprezy artystyczne, sportowe, charytatywne. Nie sposób wszystkich wymienić. Koncerty inauguracyjne, świateczne, noworoczne. Nie doszukujcie się Państwo chronologii na tej stronie. Filmy i zdjęcia są wymieszne tak, jak wymieszane bywają wspomnienia.

Nauka tańca, zajęcia sportowe, czytanie dzieciom w zgierskich przedszkolach